Synopsis

Ronald is varkensboer. Hij heeft zojuist zijn vrouw verloren aan kanker en het rouwproces voor hem en hun dochtertje Eva begint net. Zij is 7 jaar oud en heeft veel aandacht nodig.

Zakelijk heeft hij ook te kampen met de nodige problemen;
Er is een wet die boeren ertoe dwingt milieuvriendelijker te boeren. Ronald moet nu weer ruim een ton investeren in nieuwe luchtwassers. Dat geld heeft hij niet liggen. De subsidie die geboden wordt
laat nog steeds een te groot financieel gat achter. 

Tot overmaat van ramp wordt Ronald ook mikpunt van een groep dierenactivisten. Wanneer de bedreigingen steeds heftiger en persoonlijker worden raakt Ronald aan het eind van zijn latijn.

Hij probeert toenadering te zoeken tot agente Angelique, die hem echter afwijst.
Ook een bevriende boer die hem zou helpen haakt af. Als tot overmaat van ramp de eerste inspectie van zijn boerderij wordt aangekondigd en hij nog niets heeft kunnen doen om aan de eisen te voldoen, checkt hij zijn levensverzekering.


Erik (begin 20) woont alleen. Hij is een dierenactivist en momenteel erg bezig met varkens en hun welzijn. Vaak heeft hij vrienden over de vloer die eveneens zeer begaan zijn met het welzijn van dieren.
Erik heeft een oogje op een meisje, Carla, dat af en toe meekomt met zijn vrienden. Het lijkt erop dat Carla zijn fanatisme deelt.

Erik vertelt zijn vrienden van een boerderij in de buurt waar hij foto´s en filmpjes heeft gemaakt.
Volgens hem is de boer echt een dierenbeul. Hij stuurt de man e-mails met daarin grof taalgebruik.

Erik probeert hiermee indruk te maken op Carla, maar lijkt daarin niet echt te slagen.

Carla doet af en toe uitspraken die aanzetten tot hardere actie tegen de varkensboeren. In de hoop haar voor zich te kunnen winnen wordt de toon van Eriks’ bedreigingen jegens de boer steeds heftiger. Erik schroomt daarbij niet het dochtertje van Ronald te betrekken.