9 maart 2023 in de bioscoop

Polder is een meeslepende thriller die het contrast tussen de belangen van een varkensboer en een dierenactivist op dramatische wijze verbeeldt.

Varkensboer Ronald draagt de zorg voor zijn dochtertje en de boerderij na het overlijden van zijn vrouw. De steeds strengere milieueisen hangen als een molensteen om zijn nek. Als tot overmaat van ramp dierenactivist Erik, onbekend met de situatie waarin Ronald zich bevindt, een steeds stevigere haatcampagne tegen hem begint, is Ronald de wanhoop nabij.

MEER INFORMATIE

contact: Pink Moon entertainment  – alex@pinkmoon.nl